Klima Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Profesyonel Klimalar

• Klima cihazları kullanma kılavuzlarına uygun şekilde kullanılmalı, kılavuzlarda belirtilen talimatlara uyulmalıdır.

• Bakım ve temizlik talimatlarına uyulmalıdır.

• Son kullanıcı tarafından filtre temizliği düzenli olarak yapılmalıdır.

• Filtre temizliği kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde yapılmalıdır.

• Klima cihazından kesintisiz faydalanmak için periyodik olarak bakım yaptırılmalıdır.

• Klima cihazlarının bakım işlemleri yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

• Uygun set sıcaklığı belirlenmeli, dış ortam ve iç ortam arasındaki fark fazla olmamalıdır.

• Özellikle soğutma amaçlı çalıştırmada üflenen havanın direkt insan vücuduna gelmeyecek şekilde kanat ayarları yapılmalıdır.