Servis & Bakım

“Deneyimli ekiplerimizle hizmetinizdeyiz”

Klima fiyat bilgisi, teknik bilgiler ve merak ettiğiniz konular ile ilgili sıkça sorulan sorular bölümüne bakabilir, 0322 456 07 66 nolu Çağrı Merkezimiz’den her zaman destek alabilirsiniz. Mitsubishi Electric Klima Adana Yetkili Bayisi Özel Mühendislik olarak destek ekiplerimiz hizmetinizdedir.

Sıkça Sorulan Sorular

• Klima alacağınız firma satış öncesi ve sonrası hizmet ağı konusunda uzman ve güvenilir olmalıdır.

• Satın alacağınız klimanın yedek parça güvencesi olmasına ve garanti süresine dikkat edilmelidir.

• Satın alınacak klimanın ses seviyesi düşük, sezonsal enerji verimliliği yüksek olmasına dikkat edilmelidir.

• Mekanın bulunduğu coğrafi bölge, mekanın güneş alma durumu, izolasyonu, mekandaki kişi sayısı, mekanın çatı kat ya da ara kat olması, mekanın elektrik yükü, seçilecek klima cihazının modelini ve kapasitesini doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple satın alım öncesi klima kullanılacak mekan için doğru kapasite, uygun klima tipi ve doğru montaj yerini belirlemek üzere uzman bir ekip tarafından keşif yaptırılmalıdır.

• Klima fiyatına montaj ücretinin dahil olup olmadığına dikkat edilmelidir. Montaj öncesi ve sonrası yapılacak işlerle ilgili yetkili bayinin, servisin ve müşterinin yükümlülükleri hakkında bilgi alınmalıdır.

• Adana klima sektöründe 20 yıldan fazla tecrübeye sahip olan Özel Mühendislik olarak ücretsiz keşif hizmetimizden faydalanabilirsiniz. 

• Klima cihazları kullanma kılavuzlarına uygun şekilde kullanılmalı, kılavuzlarda belirtilen talimatlara uyulmalıdır.

• Bakım ve temizlik talimatlarına uyulmalıdır.

• Son kullanıcı tarafından filtre temizliği düzenli olarak yapılmalıdır.

• Filtre temizliği kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde yapılmalıdır.

• Klima cihazından kesintisiz faydalanmak için periyodik olarak bakım yaptırılmalıdır.

• Klima cihazlarının bakım işlemleri yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

• Uygun set sıcaklığı belirlenmeli, dış ortam ve iç ortam arasındaki fark fazla olmamalıdır.

• Özellikle soğutma amaçlı çalıştırmada üflenen havanın direkt insan vücuduna gelmeyecek şekilde kanat ayarları yapılmalıdır.

• Çok düşük veya çok yüksek sıcaklık ayarı ile daha hızlı serinlik veya ısıtma sağlanamaz. Bu sebeple kış aylarında veya ısıtma ihtiyacı durumunda çok yüksek sıcaklık değeri, yaz aylarında veya soğutma ihtiyacı durumunda ise çok düşük sıcaklık değerleri ayarlanmamalıdır.

• Özellikle yaz aylarında ortamda bulunan yüksek nem, hissedilen sıcaklığın da fazla olmasına sebep olur. Enerji tasarrufu için soğutma fonksiyonu yerine klimanın nem alma fonksiyonu kullanılabilir.

• İdeal ortam sıcaklığına ulaşmak için klima cihazları belirli bir süre önce çalıştırılabilir.

• Varsa zaman ayarı gibi özellikler kullanılabilir.

• Soğutma amaçlı kullanımlarda hava yönlendirmesini mümkün olduğu kadar yukarıdan, ısıtma amaçlı kullanımlarda mümkün olduğu kadar aşağıdan yapılması ortamda istenilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılmasını sağlayacaktır.

• Klima amacı dışında kullanılmamalıdır. Örneğin bir cihaz ile birden fazla odanın iklimlendirilmesi gibi.

• İç ve dış ünitenin hava emiş ve üflemesine engel bir yapı eşya (Kiriş, mobilya vb.) olmamalıdır.

• Cihazın çalıştığı mekanda/yapıda izolasyon /yalıtım sorunları varsa giderilmelidir.

• Klimalar çalışırken dışarı açılan cam ve kapılar kapatılmalıdır.

• Klima bulunan ortama direkt güneş ışığının girmesi engellenmelidir.

• Klima bakımları düzenli olarak, ısıtma ve soğutma sezonları öncesinde yaptırılmalıdır.

Bakım bir defaya mahsus olmamalı, periyodik olarak yapılmalıdır.

Yapılması gereken bakım işlemleri yetkili bir servis tarafından yapılmalıdır.

Bakım Sırasında Uygulanan İşlemler


Dış Ünitelerde

• Cihazın dış temizliği yapılır.

• Cihazın ısı değiştirgecisi (Serpantin) temizlenir.

• Soğutucu akışkan kaçak kontrolü yapılır.

• Cihazın iç temizliği yapılır.

• İletişim hattı, elektronik kart bağlantı soketleri başta olmak üzere ünitede bulunan elektriksel bağlantı noktalarının genel kontrolü yapılır.

• Fan ve hareketli tüm parçaların mekanik bağlantıları kontrol edilir.


İç Ünitelerde

• Cihazın dış temizliği yapılır

• Cihazın filtre temizliği yapılır.

• Cihazın ısı değiştirgecisi (Serpantin) temizlenir.

• Soğutucu akışkan kaçak kontrolü yapılır.

• Cihazın iç temizliği yapılır.

• İletişim hattı, elektronik kart bağlantı soketleri başta olmak üzere ünitede bulunan elektriksel bağlantı noktalarının genel kontrolü yapılır.

• Fan ve hareketli parçaların mekanik bağlantıları kontrol edilir.


Bakır Boru Hattında

• Soğutucu akışkan kaçakları kontrol edilir.

• Bakır boru izolasyonları kontrol edilir.

• Bakır boru hattını sabitlemek veya taşımak için kullanılan kelepçe vb. elemanların kontrolü yapılır.


Drenaj Hattında

• Ek yerlerinde sızdırmazlık kontrolü yapılır.

• Hat üzerinde sızdırmazlık ve tıkanma olup olmadığı kontrol edilir.

• Drenaj hattını sabitlemek veya taşımak için kullanılan kelepçe vb. elemanların kontrolü yapılır.


Cihazlar Çalışırken

• Cihazların çalışma değerleri kaydedilir.

• Dış ünite ve iç ünitenin hava emiş ve üfleme sıcaklık değerleri alınır.

• Dış ve İç hava sıcaklık değerleri alınır,

• Yüksek ve alçak basınç değerleri,

• Sistemin Elektriksel verileri kaydedilir.

Keşif sırasında aşağıda belirtilen noktalar dikkate alınır.

• Müşterinin ürünü kullanım amacı, ihtiyaç ve üründen beklentileri tam olarak anlaşılır.

• Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya en uygun modeller tespit edilir.

• Seçilen modeller arasında cihazın çalışacağı ortamın fiziki/mimari yapısına uygun tipte cihazlar belirlenir.

• Isı kaçağı ve soğutma yükü hesabı yapılarak mahal için uygun kapasite hesabı yapılır.

• İklimlendirme için doğru kapasite seçimi büyük önem taşır. Gerekli kapasitenin üzerinde veya altında kapasite seçilmemelidir.

• İç ve dış ünitelerin montaj yeri belirlenir.

• Bakır boru tesisat güzergâhı ve drenaj hattı için teknik ve estetik açıdan en uygun yer belirlenir.

• Enerji beslemesi için uygun kesitte bir hat ve sigorta olup olmadığı kontrol edilir.

• Olması gereken kablo tipi, kesit ve sigorta değeri hakkında son kullanıcı bilgilendirilir.

Klima Periyodik Bakım Kılavuzu

Periyodik Koruyucu Bakım Nedir?

Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde oluşabilecek arızaları minimuma indirmek, sistemin çalışma verimliliğini ve konforunu kesintisiz bir şekilde en üst seviyede tutmak amacıyla belirli periyotlarda yapılan işlemler bütünüdür.


Temizlik Nedir?

Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde yapılan temizlik işlemleri, koruyucu bakım işlemleri dışında tutulmalıdır.
Isı değiştiriciler ve filtrelerde hava geçişinin sağlıklı bir şekilde sağlanması için, zaman içerisinde oluşan kir, tortu ve toz parçacıklarından arındırılması, iç ve dış ünitelerinin dış yüzeylerinin temizlenmesi işlemidir.


Sistem Kontrolü Nedir?
Yazılımı ve kullanımı Mitsubishi Electric Klima Sistemlerine ait olan bilgisayar destekli servis programı ile cihazlara bağlanarak; dış üniteler, iç üniteler, BC akış kontrol üniteleri ve sıcak su üniteleri üzerinden 100’ün üzerinde farklı parametre takip edilebilmektedir. Değerler incelenerek, oluşabilecek arızaların önüne geçilebilmekte ve sistemin kesintisiz bir şekilde kullanımı sağlanabilmektedir.

Periyodik bakım, uzun vadede aşağıda belirtilen avantajları sağlamaktadır
• Cihaz ömrünü uzatır.
• İnsan sağlığını korur.
• Enerji sarfiyatını düşürür.
• Periyodik bakım sırasında yapılan temizliklerle işletme giderleri azalır.
• Periyodik olarak yapılan temizlikler ve olası arıza nedenleri giderildiğinden dolayı bakım giderleri azalır.
• Periyodik bakım ile ısı değiştiricilerde kirlilik nedeniyle oluşan verim düşüklükleri önlendiği için ısıtma ve soğutma yüklerinin karşılanması daha kısa süreli çalışmalar ile sağlanabilir. Bu sayede yapılan düzenli bakım sistemin ömrünü uzatacaktır.
• Periyodik bakım sırasında ömrünü dolduran parçalar arızaya neden olmadan değiştirileceği için sistemden kesintisiz yararlanılabilir.
• İşletme teknik personeli üzerinde, arızalı sistemlerin yaratmış olduğu stres kalkacağından işletme personelinin verimliliği artacaktır.
• Yapılan düzenli bakım ile arıza oranları düşürüldüğü için sistemin arızalar nedeniyle kesintiye uğramasından doğacak kayıplar önlenecektir.

Periyodik Bakım Yapılmadığı Zaman Karşılaşılacak Durumlar
• Filtre üzerinde yuvalanan virüs ve mikroplar üreyerek ortama dağılabilir. Bu durum Solunum yolu hastalıklarına (Lejyoner, Koah, Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu, Zatüre..vb) kapılma ihtimalinizi arttıracağı gibi insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere neden olabilir.
• Drenaj sisteminde oluşan tıkanmalar, su sızıntılarına neden olabilir. Cihazların bulunduğu ortamlarda, hoş olmayan kokular oluşabilir.
• Cihazlarınızın Enerji tüketimleri giderek artış gösterecek olup işletme maliyetleriniz artacaktır. Bakımların zamanında yapılması Enerji tüketimini geriye çekeceği gibi cihazların ömürlerini uzatır ve bu süreyi maksimum performans ile geçirmelerini sağlar.
• Sistemin Periyodik olarak bakımı yapılmaz ise, kompresörün basma sıcaklığı artabilir, hava debisi azalabilir, İdeal filtreme yapılamazsa sistem verimli şekilde çalışamayarak ve arızalara yol açabilir.
• Klima sistemlerinize bakım yapılmaması arıza durumunda sistemin kesintiye uğramasına sebebiyet verebileceği gibi uzun vadede telafisi güç sorunlara neden olabilmektedir.
• Sisteminize teknik detaylara sahip olmayan kişiler tarafından yapılan müdahaleler, istenilen performans değerlerinde çalışamamasına sebebiyet verecektir.

Klima Fiyat Bilgisi

Değerli Müşterimiz, klimalarımızın fiyatları, model, kapasite ve özelliklerine göre değişiklik göstermekte ve her kapasite için farklı özellikte modellerimiz bulunmaktadır. Sıcak havaların yüksek seviyelere çıktığı Adana’da evinizin veya iş yerinizin detaylı incelemesi yapılır ve ihtiyacınıza uygun klima projesi çıkartılır.

Konforlu bir iklimlendirme için sizin ve mekanınızın ihtiyacını karşılayacak model ve kapasite seçimi büyük önem taşır.

Mekanınızın bulunduğu coğrafi bölge, mekanın güneş alma durumu, izolasyonu, mekandaki kişi sayısı, mekanın çatı kat ya da ara kat olması, mekanın elektrik yükü gibi etkenler, seçilecek klima cihazının model ve kapasitesini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca sadece mekanın ihtiyacına göre hesaplanan kapasiteye bakarak seçim yapmak istenen sonucu vermeyecek ve yanıltıcı olacaktır. Müşteri ihtiyacının da hesaba katıldığı bir hesaplama yapılarak, klima kapasite ve modeli belirlenmelidir.

Adana’da Klima seçiminde doğru kapasite belirlenememesi, gerekli kapasitenin üzerinde veya altında bir kapasite seçiminin yapılması sonucunda düşük performans ve/veya yüksek faturalarla karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple satın alım öncesi klima seçimi mutlaka uzman ekiplerimiz ile birlikte yapılmalıdır. Böylece doğru seçilmiş klimanızla konfor standartlarınız yükselip yaşam kaliteniz artarken, yüksek enerji tasarrufu da sağlamış olursunuz.

Mekanınız için uygun model ve kapasitenin belirlenmesi, ürün ve fiyat bilgisi almak üzere, 0322 456 07 66 numaramızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizlere ulaşmamızı isterseniz “İletişim Formu”nu doldurabilirsiniz.