Klima Keşfi Nasıl Yapılır?

Keşif sırasında aşağıda belirtilen noktalar dikkate alınır.

• Müşterinin ürünü kullanım amacı, ihtiyaç ve üründen beklentileri tam olarak anlaşılır.

• Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya en uygun modeller tespit edilir.

• Seçilen modeller arasında cihazın çalışacağı ortamın fiziki/mimari yapısına uygun tipte cihazlar belirlenir.

• Isı kaçağı ve soğutma yükü hesabı yapılarak mahal için uygun kapasite hesabı yapılır.

• İklimlendirme için doğru kapasite seçimi büyük önem taşır. Gerekli kapasitenin üzerinde veya altında kapasite seçilmemelidir.

• İç ve dış ünitelerin montaj yeri belirlenir.

• Bakır boru tesisat güzergâhı ve drenaj hattı için teknik ve estetik açıdan en uygun yer belirlenir.

• Enerji beslemesi için uygun kesitte bir hat ve sigorta olup olmadığı kontrol edilir.

• Olması gereken kablo tipi, kesit ve sigorta değeri hakkında son kullanıcı bilgilendirilir.